ECHA publiceert een lijst van deadlines die volgen uit de biocidenverordening (BPR). De lijst helpt bedrijven om te voldoen aan verplichtingen van zowel de BPR als de Verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden ('Werkprogramma'). De eerstvolgende deadline is op 30 juni 2022. 

De lijst met deadlines is te vinden op de ECHA-website:  Aanstaande deadlines. We adviseren bedrijven om regelmatig te controleren of er relevante wijzigingen zijn voor de werkzame stoffen die voor de onderneming van belang zijn.  

De eerstvolgende deadlines zijn: 

  • 30 juni 2022. Voor de werkzame stof ‘Reactiemassa van titaandioxide en zilverchloride’ in de productsoorten 10 en 11 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

  • 6 juli 2022. Voor de werkzame stof 7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazool (EDHO) in productsoort 6 en 13 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

  • 6 juli 2022. Voor de werkzame stof cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza- 1-azoniaädamantaanchloride (cis- CTAC) in productsoort 6 en 13 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

  • 6 juli 2022. Voor de werkzame stof methenamine-3-chloorallylchloride (CTAC) in productsoort 6, 12 en 13 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

  • 1 maart 2023. Voor de werkzame stof kaliumdimethyldithiocarbamaat in productsoort 9, 11 en 12 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma.w 

ECHA  publiceert een open uitnodiging voor het overnemen van de rol van deelnemer. Bedrijven die deelnemer willen worden hebben daarvoor 12 maanden de tijd.  

Meer informatie op biociden.nl  

  • Een overzicht van de productsoorten (PT) staat onder Productsoorten