ECHA publiceert een lijst van deadlines die volgen uit de biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). De lijst helpt bedrijven om te voldoen aan verplichtingen van zowel de BPR als de verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden ('Werkprogramma'). De eerstvolgende deadline is op 30 juni 2022. 

ECHA - Aanstaande deadlines

De lijst met deadlines is te vinden op de ECHA-website:  Aanstaande deadlines. We adviseren bedrijven om regelmatig te controleren of er relevante wijzigingen zijn voor de werkzame stoffen die voor de onderneming van belang zijn.  

De eerstvolgende deadlines zijn: 

  • 30 juni 2022. Voor de werkzame stof Reactiemassa van titaandioxide en zilverchloride in de productsoorten 10 en 11 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

  • 6 juli 2022. Voor de werkzame stof 7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazool (EDHO) in productsoort 6 en 13 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

  • 6 juli 2022. Voor de werkzame stof cis-1-(3-chloorallyl)-3,5,7-triaza- 1-azoniaädamantaanchloride (cis- CTAC) in productsoort 6 en 13 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

  • 6 juli 2022. Voor de werkzame stof methenamine-3-chloorallylchloride (CTAC) in productsoort 6, 12 en 13 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

Bedrijven die deelnemer willen worden hebben daarvoor 12 maanden de tijd. ECHA publiceert een open uitnodiging voor het overnemen van de rol van deelnemer. 

Meer informatie op biociden.nl