ECHA publiceert een lijst van deadlines die volgen uit de biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). De lijst is bedoeld om bedrijven te helpen voldoen aan verplichtingen van zowel de biocidenverordening als de verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden ('Werkprogramma'). De eerstvolgende deadline is op 30 juli 2021.

De lijst met deadlines is te vinden op de ECHA-website: Aanstaande deadlines. Controleer regelmatig deze pagina om te zien of er geen relevante wijzigingen zijn voor de werkzame stoffen die voor uw onderneming van belang zijn. De eerstvolgende deadlines zijn:

  • 30/7/2021. Goedgekeurde kennisgevingen. Voor de werkzame stof 'Reaction products of aluminium trihydroxide and hydrochloric acid and aluminium and water' moet voor genoemde datum een dossier voor de werkzame stof worden ingediend. Bedrijven die interesse hebben in deze werkzame stof/productsoort combinatie worden uitgenodigd hierbij samen te werken.
  • 17/8/2021. Voor de werkzame stof Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate in productsoort 6 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma.
  • 18/08/2021. Herdefinitie van een werkzame stof: reactieproduct van titaniumdioxide en zilverchloride in de productsoorten 1, 2, 6, 7 en 9.

Biociden.nl biedt u verdere toelichting: