ECHA publiceert een lijst van deadlines die volgen uit de biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). De lijst is bedoeld om bedrijven te helpen voldoen aan verplichtingen van zowel de biocidenverordening als de verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden ('Werkprogramma'). De eerste deadline is op 5 september 2020.

De lijst is te vinden op de ECHA-website en heet Aanstaande deadlines. De pagina Uitleg bij ECHA's 'Aanstaande deadlines', licht toe waarom deze deadlines bekend worden gemaakt.