Op 25 februari 2021 heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, in het Engels OECD) een document gepubliceerd over duurzaam gebruik van biociden. Bij deelnemende landen is steeds meer behoefte aan informatie over duurzamer gebruik van biociden.

In dit OECD-document staat beschreven wat duurzaam gebruik van biociden volgens de Working Group on Biocides (WGB) precies inhoudt en betekent. In het kort wordt met duurzaam gebruik van biociden bedoeld dat de voordelen van het gebruik van biociden worden gewaarborgd, terwijl de mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu zoveel mogelijk worden beperkt. De ontwikkeling van resistentie door biociden valt ook onder deze potentiële negatieve gevolgen. De OECD hoopt met deze publicatie deelnemende landen te motiveren om te streven naar een meer duurzaam gebruik van biociden. Op de website van de OECD zijn meer publicaties van de WGB te vinden. De Working Group on Biocides adviseert de OECD op het gebied van biociden. Doel is een geharmoniseerde aanpak bij de regulering van biociden in de OECD-landen.