De werkzame stof 2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide (DBNPA) staat voor de productsoorten 2, 3, 6, 11, 12 en 13 op het werkprogramma. De bedrijven die interesse hadden om de werkzame stof voor de productsoorten (PT) 2 en 13 goedgekeurd te krijgen, hebben zich teruggetrokken. Als u de werkzame stof voor deze PTs op het werkprogramma wilt houden moet u dit voor 10 maart 2021 bij ECHA melden.

Er zijn nu geen bedrijven meer die DBNPA voor PT2 (desinfectiemiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt) en PT 13 (metaalbewerkingsvloeistoffen) op het werkprogramma willen houden. Indien u belang hebt om de werkzame stof wel voor deze PT 2 en PT13 op het werkprogramma te houden dan kunt u een kennisgeving van uw interesse bij ECHA indienen.

Lees meer over bestaande werkzame stoffen en het werkprogramma.
Raadpleeg ECHAs lijst met aanstaande deadlines.