Goedkeuring en Toelating Biociden

ECHA doet een oproep voor het indienen van een kennisgeving om werkzame stoffen aan het Werkprogramma toe te voegen. Het gaat om werkzame stoffen die naast hun toepassing in lok- of afweermiddelen (productsoort 19) ook worden gebruikt als voedingsmiddel of als diervoeder. De kennisgeving moet voor 24 februari 2017 zijn ingediend.

Bedrijven moesten voor werkzame stoffen die geheel bestaan uit voedingsmiddelen of diervoeders en die worden toegepast in lok- of afweermiddelen (productsoort 19 ), per 30 oktober 2015 bij ECHA een “declaration of interest to notify” indienen.

Op basis van de aanmeldingen die destijds zijn gedaan heeft ECHA een lijst van 20 stoffen opgesteld die in het Werkprogramma kunnen worden opgenomen. Voor deze stoffen is kennisgeving van opname in het Werkprogramma nodig, met 24 februari als deadline.

Voor de werkzame stoffen waarvoor geen 'declaration of interest' is gedaan per 30 oktober 2015, geldt dat de producten waarin ze gebruikt worden per 30 oktober 2016 niet meer mogen worden toeglaten op de markt en na 30 april 2017 niet meer mogen worden gebruikt.

Lees meer

ECHA: Notify the use of food and feed as repellents or attractants 

Nieuwsbericht 31 oktober 2016: Levensmiddelen of diervoeders als werkzame stof versneld naar vereenvoudigde toelating