Sinds januari 2016 is het gebruik van cybutrine in aangroeiwerende verven (PT 21) in de Europese Unie verboden. Vanaf januari 2023 is de stof wereldwijd verboden.

Ondanks het EU Europese unie (Europese unie)-verbod konden met cybutrine behandelde schepen nog steeds de Europese wateren binnen varen. Om het probleem wereldwijd aan te pakken moest cybutrine worden toegevoegd aan Annex I van de International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships van de Verenigde Naties.

Deskundigen van de Europese Commissie, ECHA en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) hebben samen hun zorgen over cybutrine kenbaar gemaakt aan de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties. In 2018 hebben we hier ook over geschreven. Sinds januari 2023 is het gebruik van cybutrine als aangroeiwerende stof wereldwijd verboden.