Vlag van de EU

Sinds januari 2016 is het niet langer toegestaan om cybutrine als werkzame stof toe te passen in aangroeiwerende verven (anti-fouling) vanwege onaanvaardbare risico’s voor het milieu. Het verbod op het gebruik van cybutrine geldt in de Europese Unie, schepen kunnen buiten Europa nog wel worden behandeld met aangroeiwerende verven op basis van cybutrine. Mogelijk wordt het verbod wereldwijd van kracht.

De Europese Commissie heeft samen met ECHA en het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (European Maritime Safety Agency, EMSA) een voorstel voorbereid wat moet leiden tot een wereldwijde ban op het gebruik van cybutrine. Dit voorstel zal in februari 2018 besproken worden in de subcommissie ‘Pollution Prevention and Response’ van het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

De IMO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die op internationaal niveau afspraken tussen de deelnemende landen bewerkstelligt om de scheepvaart zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te maken. De IMO werd in 1948 opgericht en is gevestigd in Londen.