Stekende mug

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) adviseert aanvragers om nu al het recent herziene richtsnoer voor de beoordeling van de werkzaamheid van biociden te gebruiken, wanneer er in het huidige richtsnoer geen vereisten zijn opgenomen voor productsoort 19. Onder productsoort 19 vallen afweermiddelen en lokstoffen.

In de vorige KNB-nieuwsbrief werd gemeld dat ECHA het richtsnoer voor de beoordeling van werkzaamheid heeft herzien: Richtsnoer werkzaamheidsbeoordeling herzien. Het Ctgb laat in hun nieuwsbrief van februari weten hoe aanvragers hiermee om moeten gaan. 

Belangrijk is dat voor dit herziene richtsnoer een overgangstermijn van twee jaar geldt. Dat betekent dat het document in december 2023 van kracht wordt. Het Ctgb adviseert aanvragers echter om dit herziene richtsnoer alvast te gebruiken voor aanvragen waarvoor het huidige richtsnoer geen vereisten biedt.