Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft het Jaarverslag 2023 gepubliceerd. Hierin beschrijft het Ctgb onder andere het aantal besluiten over aanvragen voor biociden. Ook informeert het college over de ontwikkeling van uitvoeringskaders voor biociden.

Aanvragen 

Van de 138 aangevraagde biociden werd 10% geheel afgewezen. Bij 10% werden de toepassingen afgewezen en bij 77% de gebruiksvoorschriften aangescherpt. Deze aanscherping is bedoeld om de veiligheid van het gebruik van het betreffende middel te garanderen. 

Advies 

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) adviseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij beleidsvragen over biociden. Ook gaf het Ctgb advies over de elementen die zouden moeten worden opgenomen in het strategisch kader biociden. 

Strategie 

Het Ctgb heeft voor de beleidsperiode 2024-2027 een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. Deze strategie richt zich op het verkorten van doorlooptijden, het verduurzamen van het stoffen- en middelenpakket, en het verkrijgen van een beter inzicht in de lange termijn gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.  

Meer informatie

Wilt u meer weten? Bekijk dan het jaarbeeld 2023 (infographic) en het jaarverslag 2023 (inclusief jaarrekening).