Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft het jaarverslag en het jaarbeeld over 2021 gepubliceerd. Het jaarbeeld laat goed zien hoe  het Ctgb werkt en wat in 2021 de belangrijkste onderwerpen waren.

Het Ctgb nam 88 besluiten over aanvragen voor biociden. Deze besluiten bevatten in veel gevallen meer dan één toepassing van het middel. Van de genomen besluiten wees het college 7 aanvragen voor biociden volledig af. Van de aangevraagde toepassingen voor de toegelaten biocidemiddelen werd 1% afgewezen. Het college adviseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over negen vrijstellingen voor biociden.