Het jaarverslag van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) over 2020 is gepubliceerd op de website. Door de coronapandemie waren er in 2020 snel veel desinfectiemiddelen nodig. Dit heeft tot extra druk op de beoordeling van desinfectiemiddelen geleid.

Het Ctgb heeft in 2020 onder andere de risicobeoordelingen voor tijdelijke vrijstellingen van desinfectiemiddelen uitgevoerd en de ministeries advies gegeven. In het jaarverslag is terug te lezen dat de Ctgb servicedesk een kwart meer vragen (+ 600) beantwoordde dan andere jaren. In 2020 nam het College 71 besluiten over aanvragen voor biociden, hiervan werden 10 aanvragen volledig afgewezen. Bij 62% van de biocidentoelatingen zijn in 2020 voor het besluit nog voorschriften aangescherpt. Hiermee kunnen gebruikers erop vertrouwen dat middelen die ze kopen en gebruiken veilig zijn (bij gebruik volgens voorschrift).