Moleculaire structuur

In september organiseert het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ) een workshop over de Evaluation Manual van 'groene' stoffen en middelen. In deze Evaluation Manual worden de datavereisten uiteengezet voor stoffen en middelen die gebaseerd zijn op micro-organismen, plantextracten en feromonen.

Het GreenTEAM zal de datavereisten en de interpretatie daarvan toelichten. Ook is er ruimte voor discussie en kunt u vooraf vragen indienen. De inschrijving opent eind juni 2017 en wordt aangekondigd op de website.

Lees meer**.