Moleculaire structuur

In september organiseert het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) een workshop over de Evaluation Manual van 'groene' stoffen en middelen. In deze Evaluation Manual worden de datavereisten uiteengezet voor stoffen en middelen die gebaseerd zijn op micro-organismen, plantextracten en feromonen.

Het GreenTEAM zal de datavereisten en de interpretatie daarvan toelichten. Ook is er ruimte voor discussie en kunt u vooraf vragen indienen. De inschrijving opent eind juni 2017 en wordt aangekondigd op de website.

Lees meer**.