Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) wil dat per 1 januari 2023 professionele gebruikers gecertificeerd zijn en conform IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management) werken bij het toepassen van middelen voor het bestrijden van ratten en muizen (rodenticiden). Dit voorgenomen besluit beperkt het gebruik. Particulieren mogen geen rodenticiden meer gebruiken. Agrariërs moeten ervoor gecertificeerd zijn. 

Achtergrond 

De reden voor deze beperking zijn de zeer hoge risico’s voor het milieu die deze werkzame stoffen hebben. Het gaat daarbij om de vergiftiging van roofvogels en zoogdieren die muizen en ratten eten, die gegeten hebben van de rodenticiden. Ook zijn de werkzame stoffen moeilijk tot zeer moeilijk afbreekbaar als ze in het milieu terecht komen. 

Het gaat om rodenticiden op basis van de volgende werkzame stoffen: brodifacoum, bromadiolon, chloorfacinon, coumatetralyl, difenacoum, difethialon, flocoumafen en cholecalciferol. 

Inspraak op voorgenomen besluiten 

Belanghebbenden kunnen zes weken reageren op de voorgenomen besluiten. Deze zijn gepubliceerd in de Staatscourant en ze zijn op de website van het Ctgb te vinden. Meer informatie over de inspraakprocedure staat op de Ctgb-website. 

Overgangstermijn 

Oude verpakkingen waarop de nieuwe regels nog niet staan, mogen nog tot 29 juni 2023 worden verkocht. Deze oude verpakkingen mogen (ook door particulieren) nog gebruikt worden tot 26 december 2023. 

Meer informatie 

Eerdere nieuwsberichten in de KNB-nieuwsbrief en verdere informatie over rodenticiden en knaagdierbeheersing is te vinden op biociden.nl.