De houder van een markttoelating voor een biocide kan in de praktijk een consortium zijn. Als dit consortium geen wettelijke status heeft kan het als toelatinghouder niet aan alle voorwaarden van de BPR voldoen. De vraag welke wettelijke status een consortium moet hebben is door de Europese vergadering van bevoegde autoriteiten voor biociden (CA meeting) beantwoord.

De CA meeting heeft een document gepubliceerd dat duidelijkheid geeft over de wettelijke status van consortia die toelatinghouder zijn. De reden voor het opstellen was dat hierover onduidelijkheid tussen lidstaten bestond tijdens een wederzijdse erkenningsprocedure. De Europese Commissie stelt voor dat een toelatinghouder alleen een consortium kan zijn als het een rechtspersoon is, gevestigd in de EU Europese unie (Europese unie). Als gegevens tussen aanvragers worden gedeeld met een ‘verklaring van toegang’ (letter of access), moet de toelatinghouder - in dit geval het consortium - de begunstigde van de verklaring zijn.

Naar het document

Rechtstreeks naar het document: CA-Sept20-Doc4.18 Legal status of consortium_final.doc (1).docx. Het document is een richtsnoer en is niet wettelijk bindend.

Als het niet lukt het document rechtstreeks te benaderen, volg dan deze instructie en ga vervolgens naar de map ‘Documents finalized at CA meetings’. Sorteer vervolgens de getoonde documenten op datum (nieuwste bovenaan). De publicatiedatum van het document is 16 november 2020.