Vlag van de EU

De Europese Commissie concludeert in een concept besluit op basis van artikel 3.3 van de Biocidenverordening (BPR) dat een schoonmaakmiddel met de werkzame stof ADBAC/BKC een biocide is. Dit product moet daarom voldoen aan de (strengere) eisen van de biocidewetgeving (BPR). De claim van de fabrikant dat het product geen biocide-doeleinden heeft, is onvoldoende om een product buiten de BPR te houden. 

Over de exacte reikwijdte van de BPR is in de loop der jaren veel discussie geweest.  In deze zaak had Denemarken de Commissie verzocht om te beslissen of het schoonmaakmiddel Sadolin Husrens toch onder de biocidewetgeving valt. De werkzame stof in dit middel is alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchloride (ADBAC), ook wel benzalkoniumchloride (BKC) genoemd. De fabrikant vindt het product een reinigingsmiddel zonder biocideclaim. De discussie gaat er dus om in hoeverre de claim van een fabrikant kan bepalen aan welke wet het product moet voldoen. Door de keuze van de claim zouden fabrikanten namelijk de strengere BPR-regels kunnen omzeilen. 

De Commissie stelt dat je niet alleen uit kunt gaan van de claim van een fabrikant. Dit omdat het betekent dat de BPR dan "gemakkelijk kan worden omzeild en de doelstellingen ervan worden ondermijnd". Verder stelt de Commissie dat de concentratie van ADBAC/BKC vergelijkbaar is met die van andere middelen, die als biocide op de markt zijn. Daarnaast omschrijft de fabrikant het product als een langwerkend reinigingsmiddel voor het verwijderen van aanslag op hout, metselwerk, dakplaten, straatstenen en andere ondergronden. Bij de distributie claimen derden dat het product ook beschermt tegen aangroei van groene aanslag. Het lijkt er dus op dat het product bedoeld is om de aangroei van algen tegen te gaan. Dit voldoet aan de definitie van een schadelijk organisme in de BPR.  

De Commissie concludeerde in het conceptbesluit dat het product op basis van bovenstaande redenen als een biocide moet worden beschouwd en dat het daarom aan de biocide wetgeving moet voldoen. De openbare raadpleging over het conceptbesluit is inmiddels verlopen. De Europese Commissie zal haar eindbeslissing mede baseren op de uitkomst van deze raadpleging.