Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft op 3 november 2020 een besluit gepubliceerd over het opnemen van Citroenzuur op Bijlage I van de biocidenverordening.

Citroenzuur als bestaande werkzame stof is goedgekeurd voor gebruik in biociden in productsoort 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt). Citroenzuur is op bijlage I van de Biocidenverordening opgenomen omdat het een niet-zorgwekkende stof is.

Biociden waarvan alle werkzame stoffen op bijlage I staan, komen in aanmerking voor een vereenvoudigde toelating. Deze middelen moeten nog wel aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Raadpleeg ook de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)-pagina over vereenvoudigde toelating.

Op de ECHA website over Wijziging van bijlage I vindt u meer uitleg over de beoordelingsprocedure en over het indienen van een dossier. Beide procedures worden toegelicht met een stappenschema.

Meer informatie: