Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft op 3 november 2020 een besluit gepubliceerd over het opnemen van Citroenzuur op Bijlage I van de biocidenverordening.

Citroenzuur als bestaande werkzame stof is goedgekeurd voor gebruik in biociden in productsoort 2 (desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt). Citroenzuur is op bijlage I van de Biocidenverordening opgenomen omdat het een niet-zorgwekkende stof is.

Biociden waarvan alle werkzame stoffen op bijlage I staan, komen in aanmerking voor een vereenvoudigde toelating. Deze middelen moeten nog wel aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Raadpleeg ook de Ctgb-pagina over vereenvoudigde toelating.

Op de ECHA website over Wijziging van bijlage I vindt u meer uitleg over de beoordelingsprocedure en over het indienen van een dossier. Beide procedures worden toegelicht met een stappenschema.

Meer informatie: