De aanvrager is verantwoordelijk voor de volledigheid van het aanvraagdossier. Dit zegt BPC-voorzitter Joost van Galen in de 'Safer Chemicals Podcast’ na afloop van de BPC-meeting in mei. Deze verantwoordelijkheid ligt dus niet bij de beoordelende bevoegde autoriteit.

De BPC-voorzitter onderstreepte in de podcast het belang van het indienen van een compleet dossier. Dit voorkomt vertragingen van het evaluatieproces. Ook waarschuwde de BPC-voorzitter dat de lidstaten steeds minder vertragingen accepteren. De lidstaten wijzen onvolledige dossiers sneller af. Dit kan leiden tot een niet-goedkeuring van de werkzame stof.

Bewust worden van verantwoordelijkheid bij indienen aanvragen

De BPC-voorzitter vindt dat bedrijven zich bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid bij het indienen van aanvragen. Door volledige en nauwkeurige dossiers in te dienen, helpen bedrijven het evaluatieproces te stroomlijnen. Hij gaf aan dat bedrijven gebruik moeten maken van de beschikbare richtlijnen. Ook kunnen bedrijven vroegtijdige BPC-werkgroepbesprekingen aanvragen om van gedachten te wisselen met andere lidstaten.

Lees meer over de BPC-meeting in mei in het nieuwsbericht: ECHA’s biocides committee raises concern over missing data in applications.