België heeft voor biociden die hogere risico’s op kunnen leveren een ‘gesloten circuit’. Aanbieders van deze biociden zijn verplicht de verkoopcijfers te rapporteren. De aanbieders en ook de gebruikers moeten zich registreren. Hierdoor is er in België veel zicht op het gebruik van dit type professionele middelen. In Nederland zijn er opleidingseisen voor bepaalde professionele biociden, maar geen registratie van verkoopcijfers, aanbieders en gebruikers.

‘Biociden van het gesloten circuit’ mogen op de Belgische markt niet aan het publiek worden verkocht. Deze biociden hebben een hoog gezondheidsrisico. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend, mutageen en/of corrosief zijn en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is voor het gebruik van deze producten vereist. Men moet ze kunnen hanteren, opslaan, gebruiken en verwijderen volgens de instructies die in de toelatingsakte staan en op de hoogte zijn van de te treffen maatregelen bij ongevallen of vergiftigingen. Daarom zijn deze biociden voorbehouden voor professionele gebruikers.

Voor de verkoop en het gebruik van deze biociden van het gesloten circuit gelden in België verschillende regels. Bedrijven die deze middelen verkopen moeten hiervoor geregistreerd zijn en de jaarlijkse verkoopcijfers rapporteren. Ook moeten deze bedrijven bij de verkoop duidelijk aangeven dat het om biociden van het gesloten circuit gaat. Maar ook voor bedrijven die deze middelen gebruiken geldt een registratieplicht. Tips voor deze registratie en voor maatregelen die genomen moeten worden om met deze middelen te kunnen werken is beschreven in een tweetal recente artikelen: ‘Biocidenregistratie in orde? Controleer zo’ en ‘Blijf je fytokast de baas’.

In Nederland bewijs van vakbekwaamheid

Ook in Nederland worden bepaalde biociden uitsluitend voor professioneel gebruik op de markt gebracht en soms gelden voor deze middelen aanvullende vereisten. Zo is volgens artikel 17a van het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden een bewijs van vakbekwaamheid vereist bij de distributie en het toepassen van gasvormige en gasvormende biociden, de bestrijding van mollen en woelratten, het afweren of bestrijden van een dierplaag en het bestrijden van een houtrotverwekkende schimmel. In Nederland is er geen sprake van een verplichte rapportage van de verkoopcijfers voor dit type middelen en er is ook geen registratieplicht voor aanbieders en gebruikers.