Door de Europese Biocidenverordening gelden beperkingen voor het gebruik van conserveermiddelen. Hierdoor blijven er steeds minder verschillende conserveermiddelen over op de markt. Ook de eisen vanuit de wetgeving voor etikettering (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)) maken het de markt voor conserveermiddelen moeilijk. Kritisch punt in de beoordeling zijn de allergene eigenschappen. Dit zijn de eigenschappen die allergische reacties veroorzaken. Tijdens de laatste Commissievergadering is een nieuw voorstel vanuit de Europese brancheorganisaties besproken om de sensibilisatie te beoordelen.

Brancheorganisaties CEPE en AISE stellen een kwantitatieve risicobeoordeling voor om sensibiliserende eigenschappen van conserveermiddelen in verf te beoordelen. Als uit deze beoordeling geen risico blijkt, dan is de verf met conserveermiddel toelaatbaar zonder restricties, zoals het gebruik van handschoenen.

ECHA en de autoriteiten van de lidstaten gaan deze en andere methoden voor de kwantitatieve beoordeling van sensibilisatie in een technische werkgroep bespreken. Er bestaat op dit moment geen geaccepteerd richtsnoer voor dit type beoordeling, ook niet in andere wettelijke kaders zoals REACH.  

Zie ECHA meeting paper: Availability of in-can preservatives and a way forward.