Als gevolg van bezuinigingen heeft ECHA een aantal activiteiten of projecten uitgesteld of de prioritering ervan verlaagd. Dit heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van de subwerkgroep handhaving van de Biocidal Products Regulation (BPRS).

De BPRS is door de bezuiniging niet langer bezig met de discussie rondom de grensvlakken tussen de BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation) en andere Europese wet- en regelgeving. Ook staan een aantal IT-projecten op pauze. Een van deze projecten zou het makkelijker maken voor handhavende instanties om informatie over toelatingen van biocideproducten in andere lidstaten in te zien.

Wat de gevolgen van de bezuinigingen zijn voor toekomstige projecten is nog niet duidelijk. In 2022 start het eerstvolgende handhavingsproject (BEF-2) van de BPRS-werkgroep. Dit zal zich richten op de aanwezigheid van toegelaten en niet-toegelaten werkzame stoffen in biocideproducten op de Europese markt. Wel staat al vast dat de groep zich voornamelijk zal richten op desinfectiemiddelen. Het gebruik van desinfectiemiddelen is sinds de coronapandemie namelijk sterk toegenomen.