Stapel hout

De Europese Commissie heeft de datum waarop de huidige goedkeuring van creosoot verloopt uitgesteld tot 31 oktober 2022. Beoordelaars hebben meer tijd nodig om de beoordeling af te ronden.   Ook is er nog afstemming nodig met beperkingen voor de toepassing van creosoot en hiermee behandeld hout onder de REACH-regelgeving. 

Creosoot is een houtconserveringsmiddel dat is geclassificeerd als kankerverwekkend, categorie 1B. De stof voldoet daarmee aan de exclusiecriteria van de Biocidenverordening (artikel 5.1). De stof mag alleen goedgekeurd worden als dat echt nodig is voor een publiek belang én er geen betere alternatieven zijn.  

Lees het besluit van de EC