Vlag van de EU

ECHA heeft de bevoegde autoriteiten in Europa gevraagd om de nieuwe criteria voor hormoonverstorende stoffen voortaan in de beoordelingsrapporten van werkzame stoffen mee te nemen. Dit jaar wordt op 7 juni de Verordening van kracht waarin deze criteria zijn vastgesteld. Vanaf die datum moet in elke risicobeoordeling van een werkzame stof een beoordeling volgens deze criteria zijn opgenomen.

Ook voor twee werkzame stoffen waarvoor de BPC onlangs een positieve opinie heeft gegeven geldt dat de beoordeling op hormoonverstorende eigenschappen alsnog moet worden toegevoegd. Het betreft 2-fenoxyethanol en salicylzuur. Nederland is rapporteur voor de laatste stof. 

De reden voor het verzoek van ECHA is dat het Europese besluitvormingsproces voor de goedkeuring van de twee stoffen niet afgerond zal zijn voor 7 juni. Na de BPC opinie volgt nog een bespreking en stemming in het Permanent Comité (Standing Committee).