Als bedrijven de toelating van hun biocide willen wijzigen, moeten zij hiervoor een aanvraag doen. Het kan gaan om een administratieve, een mineure of een grote (major) wijziging. Is het onduidelijk om welk type wijziging het gaat? Dan kan het bedrijf nu aan ECHA vragen in welke categorie de wijziging valt. 

Het wijzigen van toegelaten biociden is geregeld in de uitvoeringverordening (EU) 354/2013. Het gaat bijvoorbeeld om wijzigingen van de verpakking, het type gebruiker, het etiket, de samenstelling of het te bestrijden organisme. Op deze webpagina van ECHA staan  de beschikbare ECHA-opinies over allerlei typen wijzigingen. De webpagina gaat vooral over unietoelatingen, maar geeft ook informatie over de indeling van wijzigingen die onder nationale toelatingen vallen. Ook op de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) staat informatie over een grote (major) wijziging en over mineure en administratieve wijzigingen van bestaande nationale toelatingen van biociden. 

De mogelijkheid om de opinie van ECHA te vragen over het type wijziging staat vermeld in de nieuwsbrief ECHA Weekly van 15 juni 2022.