Op 4 maart 2021 gaf het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de basiscursus biociden voor handhavers. Bijna 100 deelnemers van o.a.  ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport), NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en I-SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verdiepten zich (online) in de complexe wereld van de biociden. De reacties waren positief en de cursus gaf ook ervaren inspecteurs nog nieuwe inzichten. Er volgen nog vier verdiepingsmodules.

De cursus is het initiatief van de Inspectie leefomgeving en transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)). Het doel is om de kennis over biociden te verbeteren en de samenwerking en afstemming tussen inspecties te versterken. Dit vergroot de effectiviteit en efficiëntie van toezicht en handhaving. Dat is belangrijk omdat er veel partijen bij het toezicht op biociden betrokken zijn.

De basiscursus was voor veel deelnemers een eerste kennismaking met het brede en complexe terrein van de biociden. Reacties van cursisten: duidelijk, inzichtelijk en helder verwoord. Ook voor ervaren inspecteurs gaf de cursus nieuwe inzichten en zeker de motivatie om de verdiepende modules te gaan volgen.

De komende vier verdiepingsmodules zullen ingaan op:

  1. de goedkeuring van stoffen en de toelating van biociden,
  2. de wet- en regelgeving, inclusief handel en gebruik,
  3. behandelde voorwerpen en grensvlakken en
  4. toezicht en handhaving.

In de laatste module zullen inspecteurs handhavingscasussen uit de praktijk behandelen.

Totstandkoming van de cursus

De ILT heeft landelijk de regie over de keten van toezicht en handhaving op de biocidenregelgeving. De cursus is tot stand gekomen door samenwerking van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)), de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) en de ILT.

Bij voldoende belangstelling kan de cursus in de toekomst worden herhaald zodat ook andere, voor de Wgb bevoegde inspectie- en handhavingsdiensten, kunnen deelnemen.