In de BPC werkgroep werkzaamheid (WG Working Group (Working Group) EFF) zijn nieuwe afspraken gemaakt die zijn toegevoegd aan de Technical Agreements on Biocides (TAB).
 

Er zijn op Europees niveau ook nieuwe werkafspraken over de werkzaamheidsbeoordeling gemaakt. Voordat de afspraken in een herziening van het richtsnoer verwerkt worden komen ze in een 'afsprakenlijst' terecht: de Technical Agreements on Biocides (TAB). Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) geeft meer uitleg over de TAB en richtsnoeren in  het artikel Geharmoniseerde werkwijzen. Een recente toevoeging aan de TAB voor werkzaamheid is de nieuwe mogelijkheid om een claim voor omkapselde virussen te maken voor gebruik in productsoort 4 (desinfectiemiddelen voor gebruik in de voedings- en diervoedersector). Lees daarvoor dit Ctgb nieuwsbericht.

In november 2022 is het ECHA richtsnoer voor de beoordeling van werkzaamheid herzien. In de Ctgb-nieuwsbrief van februari staat hierover een artikel, over de recent gemaakte afspraken op Europees niveau. Zie ook dit artikel uit KNB nieuwsbrief.