In Duitsland is de Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Zoekt u daarom naar desinfectiemiddelen voor vervoermiddelen en/of stallen? Op de site van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) vind u een actuele lijst met de toegelaten middelen. Het actuele gebruiksvoorschrift van deze middelen vindt u in de Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)-toelatingendatabank.

Bij terugkeer uit risicolanden voor de Afrikaanse varkenspest moeten transportmiddelen na reiniging worden ontsmet. Dit moet gebeuren met een desinfectiemiddel uit de lijst van de NVWA (d.d. 11-09-2020). De desinfectie moet worden uitgevoerd volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing (WG/GA). Daarin staan de dosering, de inwerktijd en andere toepassingsomstandigheden die van belang zijn voor een veilig en werkzaam gebruik van het middel.