Bedrijven kunnen nu aanvragen indienen voor technische gelijkwaardigheid van actief chloor uit waterstofhypochloriet. Dat meldt ECHA in een bericht. De Europese Commissie keurde deze werkzame stof onlangs goed voor productsoort 1 tot en met 5.

Het kan noodzakelijk zijn technische gelijkwaardigheid aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij toelating van een biocide waarvan de werkzame stof ergens anders, of op een andere manier is geproduceerd, dan de stof die Europees is goedgekeurd. ECHA eist dan dat een aanvrager aantoont dat de werkzame stof in zijn middel in chemische samenstelling en risicoprofiel overeenkomt met de oorspronkelijk goedgekeurde stof. Bedrijven kunnen hun aanvraag van technische gelijkwaardigheid indienen via R4BP 3.

Propaan-1-ol en propaan-2-ol

ECHA beëindigde onlangs de versnelde aanvraagprocedure voor technische gelijkwaardigheid van propaan-1-ol en propaan-2-ol (isopropanol). Deze werkzame stoffen zitten onder andere in desinfectiemiddelen. In maart 2020 maakte ECHA een versnelde procedure mogelijk voor deze stoffen, om beschikbaarheid van desinfectiemiddelen te garanderen. Inmiddels zijn er weer voldoende desinfectiemiddelen beschikbaar. De versnelde procedure is daarom niet langer nodig.

ECHA roept bedrijven die nog gebruik willen maken van de versnelde procedure op om onmiddellijk contact met hen op te nemen.