Het gebruik van desinfectiemiddelen en insecticiden in stallen kan milieurisico’s opleveren. De methode om deze risico’s te beoordelen is gewijzigd. Ook het riool wordt nu als emissieroute in de berekening meegenomen. Dat meldt het Ctgb

Biociden worden in stallen toegepast om deze te desinfecteren of te behandelen tegen insecten. Deze biociden vallen onder productsoorten 3 en 18. Bij de goedkeuring van werkzame stoffen werd in de berekening van milieurisico’s alleen verspreiding door mest op bouwland of grasland meegenomen. Deze rekenmethode is in 2017 en 2019 uitgebreid met een emissieroute naar het riool. De Europese afspraken zijn vastgelegd in de Technical Agreements on Biocides. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft deze afspraken nu overgenomen in de beoordelingsmethodiek voor milieurisico's bij de toelating van producten. De gewijzigde methodiek heeft geen invloed op de dossiervereisten bij toelatingsaanvragen.