Wilt u dat uw desinfectiemiddel gebruikt mag worden in de bus, trein, vliegtuig of een ander vervoersmiddel? Zorg dan dat u dit meeneemt in uw toelatingsaanvraag. Hierover berichtte onlangs het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)).

Vanwege het coronavirus is er momenteel een verhoogde vraag naar desinfectiemiddelen, ook voor gebruik in transportmiddelen bestemd voor mensen. Tegelijkertijd zijn er echter nog weinig middelen met een toelating voor deze toepassing. Bij de toelating van een middel, moet dit toepassingsgebied namelijk worden opgenomen in het gebruiksvoorschrift door het Ctgb. Bestaande toelatingen kunnen worden uitgebreid met dit toepassingsgebied.

De toepassing van een desinfectiemiddel in transportmiddelen bestemd voor mensen hoeft vooralsnog niet onderbouwd te worden met extra studies. Wel is er een goede beschrijving nodig van het beoogde gebruik. Zie hier het bericht van het Ctgb.