Moleculaire structuur

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft een overzicht gepubliceerd met 57 RUB-middelen en hun toepassing(en) die de afgelopen maanden zijn aangemeld. De middelen die op lijst Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen de (RUB-lijst) staan, komen onder de Europese wetgeving te vallen. Aanvragers konden RUB-middelen die ze op de markt willen houden tussen 1 januari 2018 en 15 februari 2018 aanmelden bij het Ctgb.

In het totaal deden 24 bedrijven en organisaties een aanvraag. Met hen maakt het Ctgb nu nadere afspraken over de termijn voor indienen van het aanvraagdossier. De aangemelde middelen met de bijbehorende toepassingen worden na ontvangst beoordeeld volgens de nu geldende, Europese kaders. In de tussenliggende periode blijven de middelen legaal op de markt. RUB-middelen die niet op deze lijst staan moeten na 1 oktober 2018 van de markt zijn en mogen na 1 oktober 2019 ook niet meer worden gebruikt. 

Motivatie RUB-maatregel

Na een voorlichtingsperiode in de tweede helft van 2017, konden aanvragers die zogenaamde RUB-middelen op de markt willen houden, deze voor 15 februari jl. aanmelden bij het Ctgb. 

Alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten op basis van Europese verordeningen zijn beoordeeld. In Nederland werd nog een aantal middelen op basis van de oude Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) gebruikt. In 2012 is afgesproken dat voor deze zogenaamde RUB-middelen geldt dat ze óf op basis van de Europese verordening worden toegelaten, óf van de markt verdwijnen.