De in situ gegenereerde werkzame stoffen (in combinatie met precursors) moeten zijn opgenomen in het Europese werkprogramma voor de beoordeling van werkzame stoffen in biociden.

Als zo’n aanvraag is ingediend en goedgekeurd door ECHA, komt de stof in het werkprogramma. Biociden waarin deze stoffen worden gebruikt mogen dan op de markt blijven totdat de beoordeling van de stof is afgerond en een beslissing is genomen over goedkeuring of niet-goedkeuring.

De Europese Commissie heeft een richtsnoer opgesteld met informatie over de wijze waarop met in situ gegenereerde werkzame stoffen wordt omgegaan binnen de biocidenverordening.