Er worden 4 hoofdgroepen biociden met bijbehorende productsoorten onderscheiden: desinfecteermiddelen, conserveringsmiddelen, middelen voor plaagdierbestrijding en de overige biociden. De productsoorten hebben een nummer, waaraan regelgeving met betrekking tot toelating tot de markt is gekoppeld.

De actuele lijst met productsoorten is terug te vinden op de website van het Ctgb.