Het proces van goedkeuring van een werkzame stof bestaat uit een aantal stappen. Onderstaande figuur verbeeldt dit proces: het begint met het indienen en beoordelen van het registratiedossier en eindigt met de publicatie van een wetstekst. Bij elk van de stappen wordt een korte toelichting gegeven, klik op de icoontjes om deze tekst te lezen.

Indienen dossier CA maakt risicobeoordeling Publicatie van CAR Aanvrager en andere CA's geven commentaar op CAR CA past CAR aan Bespreking in BPC Afronding risicobeoordeling door CA BPC stelt advies op voor EC EC stelt wettekst op Permanent Comité stemt over wettekst EC publiceert wettekst