Heeft u een vraag over met biociden behandelde voorwerpen? Vul dan het onderstaande formulier in.

Maximum 5 files.
80 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, zip.

Status message

Deze vragen worden beantwoord door de helpdesk Risico’s van Stoffen van het RIVM. Waar nodig wordt voor de beantwoording overlegd met medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

De helpdesk geeft geen officieel Nederlands standpunt maar een advies hoe wij denken dat de Biociden verordening geïnterpreteerd moet worden. Definitieve antwoorden kunnen alleen door de rechter worden gegeven. Ook is het mogelijk voor lidstaten om de vraag aan de Europese Commissie voor te leggen (volgens artikel 3(3) van de Biocidenverordening).
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Biociden is onderdeel van het RIVM en verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vraag te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Zie verder: https://www.rivm.nl/privacy

Na beantwoording van uw vraag bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar om u in de toekomst te kunnen attenderen op eventuele inhoudelijke ontwikkelingen gerelateerd aan uw vraag.

Akkoordverklaring

Ik ga akkoord met de voorwaarden over de privacy van mijn gegevens en mag mijn toestemming op elk moment intrekken