De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Europese Biocidenverordening ( EU Europese unie (Europese unie)/528/2012) en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). De uitvoering hiervan is belegd bij de toezichthouders.

De Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) en overige toezichthouders voeren het toezicht op de naleving van de biocidenwetgeving uit. De betrokken inspecties komen voor overleg en afstemming periodiek bijeen.