Er zijn grensgevallen, waarbij niet direct duidelijk is of een middel een biocide is of dat het onder een andere wetgeving valt. Voorbeelden hiervan zijn gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen en reinigingsmiddelen. Ook kan er onduidelijkheid bestaan over de vraag of een product een biocide is of een behandeld voorwerp.

Als er onduidelijkheden bestaan over de vraag of een product een biocide is of niet, zijn er drie mogelijkheden om hierover meer informatie te vinden: