De CA-meeting is de vergadering van bevoegde autoriteiten (CA’s) van de Europese lidstaten, plus Noorwegen, Zwitserland en IJsland.

Bevoegde autoriteiten in het kader van de biocidenverordening kunnen ministeries of organisaties zijn die in een Europese lidstaat verantwoordelijk zijn voor implementatie van de biocidenverordening. In Nederland is het Ctgb de bevoegde autoriteit voor de biocidenverordening. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is verantwoordelijk voor de toelating van biociden in Nederland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor biociden.

De CA-meeting wordt vijf keer per jaar in Brussel gehouden. Namens Nederland nemen zowel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als het Ctgb deel. De notulen van de CA-meetings zijn te vinden op het publieke gedeelte van S-CIRCABC. Op deze site vindt u ook (guidance) documenten, die invulling geven aan onderdelen van de biocidenverordening. Indien u niet op de juiste pagina terecht komt, volgt u dan deze instructie.