De CG wordt gevormd door leden van de bevoegde autoriteiten (CAs) van de EU Europese unie (Europese unie) lidstaten, plus Noorwegen, Zwitserland en IJsland, stakeholders (industrie, milieu-organisaties) en de Europese Commissie. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) vertegenwoordigt Nederland in de CG. ECHA voert het secretariaat van de CG en organiseert tweemaandelijkse vergaderingen (Brussel).

De taak van de CG is het oplossen van meningsverschillen tussen lidstaten bij wederzijdse erkenningsprocedures. Daarnaast signaleert de CG waar behoefte is aan nieuwe guidance of herziening van bestaande guidance. De CG kan de expert Werkgroepen (WG Working Group (Working Group)) van de BPC vragen om een guidance te ontwikkelen. Het werk van de CG draagt bij aan harmonisatie van de toelating van biociden.

De notulen en besluiten van de CG meetings zijn te vinden op het publieke gedeelte van S-CIRCABC.