De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) is de landelijk coördinerende instantie voor toezicht en handhaving van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor biociden houdt NVWA:

 • Toezicht op verkoop van biociden aan particuliere gebruikers, dus consumenten;
 • Toezicht op gebruik van biociden waarbij de consument betrokken is of waarvan de gevolgen van onjuiste toepassing de consument schade kan berokkenen;
 • Toezicht op het gebruik van biociden in een aantal specifieke sectoren, namelijk de levensmiddelenindustrie, de vleesverwerkende en visverwerkende  industrie (productsoort 4), horecabedrijven en ambachtelijke bedrijven: vooral middelen voor professionele, industriële toepassing en de wellness-sector / schoonheidsbranche (productsoort 1 en 2);
 • Toezicht op gebruik van biociden in de agrarische sector (met name binnen de productsoorten 3, 4, 14 en 18).

De NVWA controleert:

 • op het in bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid (groothandels);
 • de manier van administreren bij leveringen van middelen voor professioneel gebruik;
 • of biociden die bestemd zijn voor professioneel gebruik aan de juiste personen worden verkocht;
 • de etiketten en samenstelling van de biociden:
  - de aanwezigheid van de wettelijk voorgeschreven vermeldingen;
  - etiketten van middelen zonder toelating worden gecontroleerd op aanwezigheid van biocide claims.

De NVWA en ILT onderhouden contacten met buitenlandse inspectiediensten om toezicht te houden op het internationale handelsverkeer.

Informatie voor consumenten

De NVWA informeert consumenten over de producten waarin biociden worden gebruikt, de risico’s van biociden en hoe deze producten veilig kunnen worden gebruikt. Ook informeert de NVWA bedrijven over wet- en regelgeving ten aanzien van het verhandelen en gebruiken van biociden en etiketteringsverplichtingen.