Onder Thema’s vindt u webpagina’s die meer informatie geven over één specifiek onderwerp. De inhoud van de thema-pagina’s is natuurlijk verbonden met biociden. We maken thema-pagina’s over onderwerpen die relevant zijn, of actueel, maar die minder makkelijk onder te brengen zijn in de bestaande structuur van de website.