erlenmeyers met gekleurde vloeistoffen

De vergadering van Europese bevoegde autoriteiten (CA meeting) publiceert met enige regelmaat documenten waarin biocidenregelgeving nader wordt toegelicht. Eerder dit jaar is het volgende document gepubliceerd: 'Towards the substitution of active substances of high concern in biocidal products and innovation in areas where a need for alternatives is identified'.

Zorgwekkende stoffen

Het stuk legt uit wanneer werkzame stoffen kandidaat voor vervanging zijn volgens de biocidenverordening (BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). Het doel van de BPR is vervanging van werkzame stoffen met een hoog risicoprofiel. Met openbare raadplegingen wordt informatie verzameld over alternatieven voor deze werkzame stoffen. Bijvoorbeeld: niet-chemische methoden, preventiemethoden of andere werkzame stoffen, met een lager risicoprofiel. Hierna volgt een vergelijkende beoordeling (comparative assessment). Het CA document geeft ook toelichting op voorwaarden voor innovatie en onderzoek naar alternatieven die de BPR biedt. Het geeft ook een overzicht van lopende initiatieven in de verschillende lidstaten.

Het document vinden op CIRCABC

Op biociden.nl wordt uitgelegd hoe u de publieke internetpagina's kunt vinden waarop DG SANTE informatie van de CA meeting plaatst. Deze internetomgeving heet CIRCABC.

Bovenstaand document heet CA-Sept18-Doc7.4_substitution_final.docx. U kunt het vinden in de map ‘Documents finalised at CA meetings’ U vindt in deze afdeling van CIRCABC ook stukken en notulen van de CA meetings.