Folder van ECHA met belangrijke informatie voor bedrijven over behandelde voorwerpen in de biocidenverordening (BPR)