Er is door ECHA een nieuwe folder gemaakt over behandelde voorwerpen: "What you need to know about treated articles"