Op 8 mei heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) een vrijstelling afgegeven die indirect te maken heeft met de coronacrisis. De vrijstelling betreft een middel om bacteriegroei in brandstofsystemen van vliegtuigen te voorkomen.

Veel vliegtuigen staan door de coronacrisis stil. Brandstofsystemen van vliegtuigen moeten op een specifiek door de vliegtuigfabrikant voorgeschreven manier worden geconserveerd wanneer de vliegtuigen voor een periode langer dan 7 dagen niet worden gebruikt. Het tot nu toe gebruikte middel, Kathon FP1.5, is recent door de Europese luchtvaartautoriteit EASA verboden en ook door de producent van de markt gehaald. Het alternatief voorgeschreven middel, Biobor JF, heeft echter nog geen toelating. In afwachting van deze toelating is daarom in Nederland (en ook in veel andere EU Europese unie (Europese unie) lidstaten) een tijdelijke vrijstelling afgegeven.