Door de corona-uitbraak dreigt een tekort aan middelen voor handdesinfectie in de professionele zorg. Dergelijke middelen vereisen een toelating door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ( Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) hebben nu een vrijstelling afgegeven voor bepaalde toegelaten middelen die geen virusclaim hebben. Deze middelen mogen hierdoor als handdesinfectiemiddel voor professioneel gebruik worden verkocht. Het gaat om middelen die in Nederland zijn toegelaten op basis van de werkzame stoffen alcoholen (minimaal 70%), waterstofperoxide (minimaal 0,5%) en natriumhypochloriet(minimaal 0,1%). De vrijstelling geldt tot en met 9 september 2020.

Zie de website van het Ctgb voor de lijsten met een overzicht van de beschikbare toegelaten handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik.