Vier eerder afgegeven vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor gebruik door professionele zorgaanbieders, worden uitgebreid met een toepassing in de farmaceutische industrie. De vrijstelling is afgegeven om de tekorten aan desinfectiemiddelen in de farmaceutische industrie te minimaliseren. Hiermee wordt voorkomen dat de productie van medicijnen en de ontwikkeling van vaccins in gevaar komen.

Het betreft een uitbreiding van de tijdelijke vrijstelling voor handdesinfectie, de tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen, de vrijstelling desinfectiemiddelen oppervlakken en de vrijstelling eenvoudig in de handel brengen desinfectiemiddelen. Door deze uitbreiding kan de farmaceutische industrie de vrijgestelde desinfectiemiddelen gebruiken of zelf (conform WHO-formulering) voor eigen gebruik produceren.