Op 10 september 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) een vrijstelling afgegeven voor de desinfectie van luchtvaartuigen in verband met de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2). Deze tijdelijke vrijstelling betreft het op de markt brengen en het gebruik van drie niet-toegelaten oppervlaktedesinfectiemiddelen.

Desinfectiemiddelen die vanwege de uitbraak van het coronavirus worden ingezet in luchtvaartuigen moeten een toelating hebben van het College voor de toetsing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). Vliegtuigfabrikanten stellen ook eisen aan de te gebruiken desinfectiemiddelen. Er zijn op dit moment geen middelen door het Ctgb toegelaten die ook door vliegtuigfabrikanten zijn toegestaan. In het belang van de luchtwaardigheid wordt een tijdelijke vrijstelling verleend voor enkele (nog) niet toegelaten desinfectiemiddelen die door de luchtvaartsector zijn toegestaan. Deze middelen zijn door het Ctgb beoordeeld als werkzaam tegen het coronavirus en veilig bevonden voor toepassers, passagiers en milieu.