Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Zowel in de professionele zorg maar ook in andere professionele omgevingen, zoals winkels, kantoren en in het openbaar vervoer. Om verdere verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen gaf de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) vanaf maart 2020 verschillende tijdelijke vrijstellingen af voor desinfectiemiddelen bedoeld voor professionele gebruikers. De huidige vrijstellingen lopen in september 2021 af. Omdat er nog steeds sprake is van mogelijke tekorten aan desinfectiemiddelen die werkzaam zijn tegen virussen wordt opnieuw een aantal vrijstellingen afgegeven. 

De volgende vrijstellingen zijn op 9 augustus 2021 in de Staatscourant gepubliceerd: 

Derde tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen COVID-19 2021 Op dit moment heeft het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) nog geen desinfectiemiddelen ter bestrijding van virussen toegelaten, waarvan het gebruik ook door vliegtuigfabrikanten wordt toegestaan. Om desinfectie toch mogelijk te maken, wordt opnieuw tijdelijk een vrijstelling verleend voor het gebruik van enkele (nog) niet-toegelaten desinfectiemiddelen. De beperkingen en voorschriften die aan deze vrijstellingen verbonden zijn, zijn te vinden in Bijlage 2 van het besluit.  

De vrijstelling wordt verleend van 12 augustus 2021 tot en met 8 februari 2022. 


Vierde tijdelijke vrijstelling desinfectiemiddelen oppervlakken COVID-19 2021 

De biociden mogen alleen verkocht worden aan professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie volgens de in de toelating opgenomen gebruiksvoorschriften. De biociden mogen ook alleen aangeprezen en gebruikt worden door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie. De middelen die onder deze vrijstelling vallen zijn opgenomen in de bijlage van het besluit. 

De vrijstelling wordt verleend van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022. 


Vierde tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2021 

De biociden mogen alleen worden aangeprezen en verkocht aan professionele gebruikers en worden gebruikt door professionele en in de meeste gevallen ook door niet-professionele gebruikers in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving. Professionele gebruikers zijn bijvoorbeeld winkeliers, niet-professionele gebruikers zijn bijvoorbeeld de klanten van de winkelier, beiden mogen deze middelen in de winkel of bij de ingang gebruiken. De middelen die onder deze vrijstelling vallen zijn opgenomen in de bijlage van het besluit. 

De vrijstelling wordt verleend van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022.